آموزشیاطلاعیه هااطلاعیه ها

اطلاعیه های آموزشی (برنامه کلاس ها ۹۹۲)

 👈برنامه کلاسی رشته ی کاردانی فنی گیاهان دارویی و معطر (ترم ۹۹۲)

 👈برنامه کلاسی رشته ی مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر (ترم ۹۹۲)

 👈برنامه کلاسی رشته ی کاردانی فنی تولید و فرآوری زعفران (ترم ۹۹۲)

  👈برنامه کلاسی رشته ی کاردانی فنی گل و گیاهان زینتی (ترم ۹۹۲)

 👈برنامه کلاسی رشته ی کاردانی حرفه ای امور بورس (ترم ۹۹۲)

 👈برنامه کلاسی رشته ی کاردانی حرفه ای بازاریابی (ترم ۹۹۲)

اطلاع از برنامه کلاسی روزانه و (کنسلی ۹۹۲)

📌 برنامه کلاسی سه شنبه ۱۲ اسفند

📌برنامه کلاسی چهارشنبه ۱۳ اسفند

📌برنامه کلاسی پنج شنبه ۱۴ اسفند

📌 برنامه کلاسی شنبه ۱۶ اسفند۹۹

📌برنامه کلاسی یکشنبه ۱۷ اسفند

📌برنامه کلاسی دوشنبه ۱۸ اسفند

📌برنامه کلاسی سه شنبه ۱۹ اسفند

📌برنامه کلاسی چهارشنبه ۲۰ اسفند
🔴🔴🔴 کلاسهای کشت و پرورش گیاهان دارویی، آماده سازی و عمل آوری گیاهان دارویی، گیاهشناسی استاد امامی امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند تشکیل نمی شوند.
📣📣📣 کلاس دانش خانواده (آقایان) استاد خردکیش از تاریخ چهارشنبه ۲۰ اسفند از ساعت۱۸-۱۶ به ساعت ۲۰-۱۸ تغییر یافت.

📌 برنامه کلاسی شنبه ۲۳ اسفند
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی ماشین های باغبانی (گروه ۲ کشاورزی) استاد ناصری امروز شنبه ۲۳ اسفند ساعت ۱۵-۱۳ برگزار خواهد شد.

📌برنامه کلاسی یکشنبه ۲۴ اسفند

📌برنامه کلاسی دوشنبه ۲۵ اسفند

📌برنامه کلاسی سه شنبه ۲۶ اسفند

📌برنامه کلاسی چهارشنبه ۲۷ اسفند
🔴🔴🔴 کلاسهای کشت و پرورش گیاهان دارویی، آماده سازی و عمل آوری گیاهان دارویی، گیاهشناسی استاد امامی امروز چهارشنبه ۲۷\ اسفند تشکیل نمی شوند.
🔴🔴🔴 کلاس زبان خارجی عمومی استاد خدابخشی امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند ساعت ۱۸-۱۶ تشکیل نمی شوند.

📌برنامه کلاسی یکشنبه ۱۵ فروردین

📌برنامه کلاسی دوشنبه ۱۶ فروردین
🔴🔴🔴 کلاسهای تبلیغات بازاریابی و افکارسنجی مشتری استاد صدری امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۱۸-۱۴ تشکیل نمی شود.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی زبان خارجی عمومی استاد میری امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.
🔴🔴🔴 کلاس آبیاری (هردو گروه) استاد جلینی امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۰-۱۶ تشکیل نمی شود.

📌برنامه کلاسی سه شنبه ۱۷ فروردین
🔴🔴🔴 کلاس های استاد حکم آبادی امروز سه شنبه ۱۷ فروردین تشکیل نمی شود.

📌برنامه کلاسی چهارشنبه ۱۸ فروردین
🔴🔴🔴 کلاسهای اصول بازاریابی و مدیریت عمومی استاد لطفی امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین تشکیل نمی شود.

📌برنامه کلاسی پنجشنبه ۱۹ فروردین

📌برنامه کلاسی شنبه ۲۱ فروردین

📌برنامه کلاسی دوشنبه ۲۳ فروردین

📌برنامه کلاسی سه شنبه ۲۴ فروردین

📌برنامه کلاسی چهارشنبه ۲۵ فروردین
🔴🔴🔴 کلاسهای اصول بازاریابی و مدیریت عمومی استاد لطفی امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین تشکیل نمی شود.
🔴🔴🔴 کلاس دانش خانواده (آقایان) استاد خردکیش امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین تشکیل نمی شود.

📌برنامه کلاسی شنبه ۲۸ فروردین

📌برنامه کلاسی یکشنبه ۲۹ فروردین
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی طرح آزمایش های کشاورزی ۱ استاد ساقی امروز یکشنبه ۲۹ فروردین ساعت ۲۰-۱۸ برگزار خواهد شد.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی طرح آزمایش های کشاورزی ۱ استاد ساقی فردا دوشنبه ۳۰ فروردین ساعت ۲۰-۱۸ برگزار خواهد شد.

📌برنامه کلاسی دوشنبه ۳۰ فروردین
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی طرح آزمایش های کشاورزی ۱ استاد ساقی امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ساعت ۲۰-۱۸ برگزار خواهد شد.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی زبان خارجی عمومی استاد میری امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ساعت ۲۰-۱۸ برگزار خواهد شد.
🔴🔴🔴 کلاس جبرانی زبان خارجی عمومی استاد میری امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ساعت ۲۰-۱۸ تشکیل نمی شود.(آخرین جلسه جبرانی درس مذکور بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد، لازم به ذکر است برنامه کلاسی در روز پنج شنبه ۲۰-۱۸ مطابق با برنامه کلاسی برگزار خواهد شد.)
📣📣📣 قابل توجه دانشجویان دروس آمار، ریاضیات و آمار و احتمالات (کارشناسی) استاد حکم آبادی
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی دروس فوق در روز شنبه ۴ و ۱۱ اردیبهشت (دو هفته) مطابق با ساعات زیر برگزار خواهد شد
آمار ساعت ۱۶-۱۴
ریاضیات ساعت ۱۸-۱۶
آمار و احتمالات (کارشناسی) ساعت ۲۰-۱۸

📌برنامه کلاسی سه شنبه ۳۱ فروردین

📌برنامه کلاسی چهارشنبه ۱ اردیبهشت

📌برنامه کلاسی پنج شنبه ۲ اردیبهشت

📌برنامه کلاسی شنبه ۴ اردیبهشت
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی آمار استاد حکم آبادی امروز شنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۶-۱۴ برگزار خواهد شد.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی ریاضیات استاد حکم آبادی امروز شنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۸-۱۶ برگزار خواهد شد.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی آمار و احتمالات کارشناسی استاد حکم آبادی امروز شنبه ۴ اردیبهشت ساعت۲۰-۱۸ برگزار خواهد شد.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی طرح آزمایش های کشاورزی ۱ استاد ساقی امروز شنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۲۰-۱۸ برگزار خواهد شد

📌برنامه کلاسی یکشنبه ۵ اردیبهشت
📣📣📣 جلسه توجیهی درس کاربینی (مختص به دانشجویان ترم اول) گروه کشاورزی در مقاطع کاردانی و کارشناسی امروز یکشنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۸-۱۶ برگزار خواهد شد، حضور در این جلسه الزامی می باشد و غیبت به منزله نمره صفر خواهد بود.

📌برنامه کلاسی دوشنبه ۶ اردیبهشت

📌برنامه کلاسی سه شنبه ۷ اردیبهشت
🔴🔴🔴 کلاس اخلاق اسلامی استاد طالع زاده امروز سه شنبه ۷ فروردین ساعت ۱۶-۱۴ تشکیل نمی شود.

📣📣📣 جلسه توجیهی درس کاربینی (مختص به دانشجویان ترم اول) رشته بازاریابی امروز سه شنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۲۰-۱۸ برگزار خواهد شد، حضور در این جلسه الزامی می باشد و غیبت به منزله نمره صفر خواهد بود.

📌برنامه کلاسی چهارشنبه ۸ اردیبهشت
📣📣📣 جلسه توجیهی درس کاربینی (مختص به دانشجویان ترم اول) رشته بورس امروز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۱۸-۱۶ برگزار خواهد شد، حضور در این جلسه الزامی می باشد و غیبت به منزله نمره صفر خواهد بود.
🔴🔴🔴 کلاس قوانین و مقررات بازار سرمایه ۱ استاد کاخکی امروز چهارشنبه ۸ فروردین ساعت ۱۸-۱۶ تشکیل نمی شود.

📌برنامه کلاسی پنجشنبه ۹ اردیبهشت

📌برنامه کلاسی شنبه ۱۱ اردیبهشت
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی آمار استاد حکم آبادی امروز شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۶-۱۴ برگزار خواهد شد.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی ریاضیات استاد حکم آبادی امروز شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۸-۱۶ برگزار خواهد شد.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی آمار و احتمالات کارشناسی استاد حکم آبادی امروز شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت۲۰-۱۸ برگزار خواهد شد.

📌برنامه کلاسی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت

📌برنامه کلاسی چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت
🔴🔴🔴 کلاسهای اصول بازاریابی و مدیریت عمومی استاد لطفی امروز چهارشنبه ۱۵
اردیبهشت تشکیل نمی شود.

📌برنامه کلاسی پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت 

📌برنامه کلاسی شنبه ۱۸ اردیبهشت

📌برنامه کلاسی یکشنبه ۱۹ اردیبهشت

📌برنامه کلاسی سه شنبه ۲۱ اردیبهشت

📌برنامه کلاسی چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت

📌برنامه کلاسی سه شنبه ۲۸ اردیبهشت
🔴🔴🔴 کلاس ماشین های باغبانی استاد ناصری امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۶-۱۴ تشکیل نمی شود.

📌برنامه کلاسی چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت
🔴🔴🔴 کلاس اصول بازاریابی استاد لطفی امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۶-۱۴ تشکیل نمی شود.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی اصول بازاریابی استاد لطفی فردا پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد.
📣📣📣 به اطلاع دانشجویان درس اصول بازاریابی استاد لطفی می رساند، امروز کلاس برگزار خواهد شد.

📌 برنامه کلاسی پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت
🔴🔴🔴 کلاس هوا و اقلیم شناسی استاد کدخدا امروز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۸-۱۶ تشکیل نمی شود.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی اصول بازاریابی استاد لطفی امروز پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد.

📌 برنامه کلاسی شنبه ۱ خرداد
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی هوا و اقلیم شناسی استاد کدخدا امروز شنبه۱ خرداد ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی مدیریت عمومی استاد لطفی امروز شنبه ۱ خرداد ساعت ۱۸-۱۴ (دوجلسه) برگزار می گردد.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی زبان خارجی عمومی استاد میری امروز شنبه ۱ خرداد ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی کلیات علم اقتصاد استاد کاخکی امروز شنبه ۱ خرداد ساعت ۲۰-۱۸ برگزار می گردد.

📌برنامه کلاسی سه شنبه ۴ خرداد

📌برنامه کلاسی چهارشنبه ۵ خرداد
🔴🔴🔴 کلاس کشت درختان و درختچه های دارویی استاد نامقی امروز پنجشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۸-۱۶ تشکیل نمی شود.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی هوا و اقلیم شناسی استاد کدخدا فردا جمعه ۷ خرداد ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی دانش خانواده و جمعیت (آقایان) استاد غلامی مقدم فردا جمعه ۷ خرداد ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد.

📌برنامه کلاسی شنبه ۸ خرداد
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی درس زبان عمومی (گروه۲) استاد خدابخشی امروز شنبه ۸ خرداد ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.

📌 برنامه کلاسی یکشنبه ۹خرداد
🔵🔵🔵 کلاس جبرانی درس زبان عمومی (گروه۳) استاد خدابخشی امروز یکشنبه ۹ خرداد ساعت ۲۰-۱۸ برگزار می گردد.

📌برنامه کلاسی دوشنبه ۱۰ خرداد
🔵🔵🔵کلاس جبرانی درس مدیریت تلفیقی آفات / کنترل آفات زعفران استاد کلاهدوز امروز دوشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۸-۱۶ برگزار خواهد شد.

📌برنامه کلاسی چهارشنبه ۱۲ خرداد
🔴🔴🔴 کلاس مدیریت کسب و کار و بهره وری استاد عربشاهی امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد ساعت ۱۸-۱۶ تشکیل نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن